Người Pha-ri-si và Người Thâu Thuế

Phim được AbaTV khai thác từ nguồn của Max7, dịch/ lồng tiếng/ phụ đề tiếng Việt để phục vụ khán thính giả là người Việt Nam, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Bình luận