Để Biển Cả Reo Mừng

Những lời chứng hùng hồn và sống động về quyền năng và phép lạ mà Đức Chúa Trời vẫn đang thi hành trên con dân Ngài cho đến ngày nay, Để Biển Cả Reo Mừng là một tài liệu chứng thực cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương

Bình luận