Cuộc Đời ĐỨC CHÚA JESUS

Một cuộc đời đã gây sửng sốt tất cả những người nghe đến, một cuộc đời ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới qua mọi thời đại. Một Con người và cũng là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước vì yêu tôi và bạn. Bạn đã nghe và biết đến cuộc đời của Chúa Jesus chưa? Thật đơn giản, hãy giành một ít thời gian để tìm hiểu về Con Người Vĩ Đại nầy, chắc chắn bạn cũng sẽ sửng sốt và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu thay đổi nếu tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Chúa Jesus yêu bạn rất nhiều! "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16 * Độc quyền phim với độ phân giải HD 1080p - rõ, đẹp nhất trên thế giới hiện nay, chỉ có tại Chiên Thơ (thuộc Theo Chúa) ước ao đem đến Phúc âm của Chúa Jesus cho người Việt Nam. Quý vị có thể download và upload trên trang của mình nhưng xin tôn trọng công khó của chúng tôi, xin quý vị để Logo và giữ nguyên cấu trúc phim. Xin quý vị trân trọng sự ban cho của Chúa và chia sẻ cho mọi người biết về Chúa Jesus yêu dấu của chúng ta! :) ✞ Nguồn từ phim hoạt hình JESUS: He Lived Among Us (2011)

Bình luận